't zoet boekske

In het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus te Diest startte op vrijdag 13 maart 2009 een ambitieuze activiteit voor Kom op tegen Kanker (ID 110-202-391) met als doelstellingen:
Het kankeronderzoek financieel ondersteunen
Een positieve beeldvorming brengen over ouderen en het rusthuis
De jeugd op een speelse manier sensibiliseren om gezonder en dus wat meer fruit te eten
Het contact tussen bejaarden en de jeugd te activeren door zich samen in te zetten voor de anderen

De actie werd opgezet in samenwerking met het stadsbestuur, meer bepaald met de steun van Geert Cluckers, tweede schepen van Diest en de hierna vermelde scholen:
Freinetschool De Pit
Gemeentelijke Basisschool
Koninklijk Technisch Atheneum 2
Middenschool Prins van Oranje
Vrije Basisschool Voorzienigheid
Vrije Kleuterschool De Notelaar

Op 16 maart 2009 werden de gezondheidsverantwoordelijken van de kleuter-, lagere en secundaire scholen van Diest uitgenodigd voor een infosessie in het stadhuis. Aan de deelnemende scholen werd gevraagd om per klas een fruitdessert te bedenken en te bezorgen.
Uit de ingestuurde recepten werden er 25 geselecteerd. De klassen werden uitgenodigd op kooksessies die op kleinschalig niveau werden georganiseerd in Huize St-Augustinus samen met de bewoners.
4 juni 2009 werd gestart met een eerste reeks van 6 kooksessies. Nadien werden nog 20 sessies georganiseerd.
F. Alen, tv- en radiokok, culinair auteur en peter van het project heeft met veel enthousiasme twee kooksessies begeleid. Hij wist de senioren en de jeugd te boeien bij het bereiden van eenvoudige fruitdesserten.
De recepten en sfeerfoto’s van de kooksessies werden gebundeld in een kookboekje met als titel ’t Zoet Boekske’.
De lay-out van het boekje werd verzorgd door de 7de jaarsstudenten van de afdeling publiciteit KTA 2 in het kader van hun GIP-proef.
De opbrengst van de verkoop van ’t Zoet Boekske gaat integraal naar “Kom op tegen Kanker”.

Bestellen via:
Fabiolalaan z/n , 3290 Diest
(013)35.50.00 (tijdens de kantooruren)
Rekening nr 142-4022077-94
vzw St Annendael Grauwzusters
met vermelding "Kom op tegen Kanker"
Kostprijs: € 9,72 (boek: € 7,95, verzending: € 1,77)
gerda.beckers@sad.be
gar.mun.law@sad.be