Sint-Annendael vooral bezorgd om de familieleden van de psychiatrische patiënten

60 familieleden van patiënten werd gevraagd naar hun ervaring met het ziekenhuis. Voor Sint-Annendael is dit een belangrijke meting vanuit het oogpunt kwaliteitsverbetering. Goede zorg voor patiënten moet immers samengaan met goede zorg voor dienst rechtstreekse omgeving. 

Er kwamen heel wat positieve suggesties uit de enquête waar we zeker nog mee aan de slag kunnen, maar een opvallend unaniem resultaat was de uitgesproken tevredenheid over het onthaal van de familie, niet alleen door de mensen van het onthaal zelf, maar ook door de begeleiding van verpleegkundigen en van de sociale dienst. Familieleden wisten vooral de betrokkenheid en het luisterend oor van onze personeelsleden te waarderen.

Als het goed is mogen we het ook zeggen…