Sint-Annendael in 'trialoog' met Frederik Imbo

Een presentatie waarin het gedachtegoed van ‘geweldloze communicatie’ op een vatbare manier wordt overgebracht. 


Frederik brengt deze voordracht wel meer, maar die avond zat er een gevarieerd publiek in de zaal : naast  hulpverleners waren er evenveel hulpvragers, familieleden, ervaringsdeskundigen, en ook enkele mensen uit onze netwerken .
Klinkt een beetje ongewoon, maar het is een logische stap in de evolutie die we nu meemaken.
De herstelvisie leert ons in dialoog te gaan, in trialoog,  zelfs in multiloog . Allerlei mensen uit de omgeving van zorgvragers  mogen/ moeten mee betrokken worden in her herstelproces, en ook ervaringsdeskundigen brengen hun visie mee binnen. Hierbij is een heldere, geweldloze communicatie van cruciaal belang!

Klik hier voor presentatie Frederik Imbo