Geschiedenis

Negatieve beeldvorming houdt mensen vaak tegen om over hun problemen te praten of tijdig hulp te zoeken. Mede via tentoonstellingen en muziekoptredens, die binnen de muren van het ziekenhuis worden gehouden onder de noemer 'Sint-Annendael-in-concert', tracht Sint-Annendael daarom de drempel t.o.v. alles wat met psychiatrie te maken heeft, te verlagen sinds begin jaren ‘90.

In 1992 werd gestart met jaarlijks 4 à 5 klassieke concerten te organiseren in de kapel van het ziekenhuis. Doelstelling was het psychiatrisch ziekenhuis meer te betrekken bij het maatschappelijk gebeuren.
En alhoewel dit zijn doel geenszins miste, bleek er na enkele jaren wat sleet op deze formule te komen.
Om nog meer mensen aan te spreken, werd sinds eind jaren ’90 het klassieke genre verruimd. De Vlaamse kleinkunst en Vlaamse pop- en rockscene werden graag geziene gasten. Zelfs enkele internationale gasten kwamen op de setlist te staan.
Omdat we de verweving met de stad essentieel vinden, waarbij het ziekenhuis geen in zichzelf gekeerde instelling vormt maar deel uitmaakt van het stedelijk weefsel, gingen deze concerten regelmatig ook buiten de ziekenhuismuren door.

Sinds enkele jaren is “Sint-Annendael-in-concert” niet alleen een muzikaal gebeuren. Diverse kunstenaars krijgen jaarlijks de gelegenheid om hun oeuvre te exposeren in de ziekenhuisgangen- en –tuinen.

Vandaag is “Sint-Annendael-in-concert” een gevestigde waarde in het cultuuraanbod van Diest en omstreken.