Ontstaan en doelstelling

“Oh, dat ben ik vergeten…” Iets klaarleggen, een afspraak regelen, een boodschap doen,… Je brengt dat snel in orde. Er is geen vuiltje aan de lucht. Af en toe zijn we wel eens verstrooid.
Maar bij je familielid constateer je dat de gaskraan niet werd dichtgedraaid, de knopen van het hemd niet fatsoenlijk dicht zijn, de weg naar de bakker zelfs moeilijk is geworden, die portefeuille alweer zoek en ongetwijfeld ‘gestolen’ is,…

Indien dit meerdere keren gebeurt, ga je de wenkbrauwen fronsen en je vragen stellen. Je vermoedt het “ergste” - dementie - en je gaat op zoek naar een antwoord.

Soms een lange en kronkelende weg… een weg die korter en rechter kan gemaakt worden door goede informatie. Dementie is geen spookbeeld, maar een ziektebeeld dat een juiste aanpak vraagt…


Ontstaan van het concept “Praatcafé Dementie”

Er heerst nog steeds een taboe omtrent dementie. Ondanks de groeiende media-aandacht voor dit thema blijven de problemen vaak binnenskamers en vinden familieleden zelden een forum om hun grieven of zorgen te delen. Bovendien blijven er vaak vele vragen hangen, zoals ‘hoe omgaan met...’ of ‘bestaat er een behandeling?’.
Dit is het uitgangspunt geweest van het ontstaan van diverse Alzheimercafé’s, Dementiecafé’s of Praatcafé’s Dementie. Met deze initiatieven trachten de organisatoren in eerste instantie het nog steeds bestaand taboe rond dementie en personen met dementie te doorbreken. Tegelijkertijd worden de aanwezigen op een laagdrempelige wijze geïnformeerd over bepaalde aspecten van dementie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om met andere mensen in contact te komen en ervaringen te delen.

In 1997 opende het eerste Alzheimer Café zijn deuren in Leiden (Nederland). Dit gebeurde onder impuls van Bère Miesen, een klinisch psycholoog. Tot op heden zijn inmiddels in verschillende Europese landen initiatieven genomen om Alzheimer Cafés te organiseren, onder andere in Engeland, Griekenland en België.


Praatcafé Dementie – ook in Diest

In 2003 ging in Diest het eerste praatcafé van start en ook hier sloeg de formule vrijwel meteen aan.
Het Praatcafé Dementie wordt 4 à 5 keer per jaar georganiseerd en vindt plaats in de cafetaria van woonzorgcentrum Huize St-Augustinus of eventueel de cafetaria van het Psychiatrisch Ziekenhuis St. Annendael.

Een Praatcafé Dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Ook de personen met dementie zijn uiteraard welkom.

Tijdens het Praatcafé wordt telkens een professionele deskundige of een familielid geïnterviewd over een bepaald aspect van dementie. Het interview gebeurt onder leiding van een psychologe die verbonden is aan de gerontopsychiatrische diensten van het Psychiatrisch Ziekenhuis St.-Annendael. Er wordt gewerkt met vertrouwde elementen zoals voorlichting en advies, ondersteunende gesprekken, het uitwisselen van ervaringen, het bespreekbaar maken van moeilijke en gevoelige onderwerpen. Na het interview is het publiek vrij om vragen te stellen. Of men kan ook achteraf bij de aanwezige hulpverleners terecht met vragen.

Het Praatcafé heeft niet de bedoeling om een vormingsavond te zijn in de strikte zin van het woord. De informele, ongedwongen sfeer biedt de kans om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere familieleden en met professionelen uit diverse organisaties. Ze moedigt deelnemers aan hun problemen en vragen in de openheid te brengen. Gewoon luisteren kan echter ook.
Het praatcafé streeft dan ook het gemoedelijke karakter na van een gewoon café. Het kader waarin het praatcafé plaatsvindt, is gezellig. Het publiek en de sprekers zitten kort bij mekaar, waardoor interactie vlot en ongedwongen kan verlopen. Zoals het begrip “praatcafé” al laat vermoeden, is er gelegenheid om iets te drinken. De cafetaria van het psychiatrisch ziekenhuis leent zich daar uitstekend voor.

De mensen met dementie, hun partners en familieleden, maar ook hulpverleners uit de regio Diest weten ondertussen de weg naar het Praatcafé Dementie te vinden. Iedereen is dan ook heel hartelijk welkom, de toegang is gratis.

Voor de organisatoren is de grootste beloning te merken dat vaak dezelfde mensen terug aanwezig zijn en dat bezoekers van het praatcafé steun vinden in de gesprekken en de ontmoetingen. Familieleden vinden hier een plaats waar ze met lotgenoten in contact kunnen komen, grieven kunnen delen en tips en suggesties kunnen uitwisselen.


Meer weten?

Wie meer informatie wil over het ziektebeeld, vindt interessante weetjes op www.dementie.be of kan terecht bij de Expertisecentra Dementie ( 070 / 224 777 of info@dementie.be).