Vragen - Geestelijke gezondheidszorg

In het psychiatrisch ziekenhuis St-Annendael kan je terecht voor verschillende aangelegenheden. Je kan er op consultatie komen, je kan een reeks therapiesessies volgen, je kan in dagverblijf opgenomen worden, een tijdje volledig gehospitaliseerd worden, thuiszorgondersteuning krijgen, of zelfs activerings- of woonbegeleiding volgen. Op deze webpagina vind je meer info over hoe je een afspraak hiertoe moet maken.