Cope Bipolar

Tijdens deze psycho-educatieve sessies wordt uitleg gegeven over diverse aspecten van de bipolaire stoornis. Er wordt een persoonlijk dossier opgesteld waarbij je zicht krijgt op je eigen symptomen, kwetsbaarheden en hulpmiddelen. De sessies gaan door in groep. Voor veel mensen is ook dit een werkzaam ingrediënt, omdat ze leren uit ervaringen van lotgenoten en ze zich door dit contact ook gesteund voelen.

De sessies zijn bedoeld voor mensen die lijden aan een bipolaire stoornis en hun familieleden of andere steunfiguren. Een goed sociaal netwerk, mensen die begrijpen wat de aandoening inhoudt, verkleint immers de kans op herval, zodat het van groot belang is ook de omgeving van patiënten bij de behandeling te betrekken.

Het programma bestaat uit 6 sessies voor patiënten en betrokken naasten, waar er achtereenvolgens verschillende thema’s worden behandeld:
Sessie 1: kennismaking, omschrijving stemmingsstoornis en bipolair spectrum
Sessie 2: depressie
Sessie 3: (hypo)manie
Sessie 4: oorzaken bipolaire stoornis
Sessie 5: medicamenteuze behandeling
Sessie 6: gezonde leefgewoontes en preventieplan

De psycho-educatie staat open voor mensen met een bipolaire stoornis, die op dat moment niet ernstig depressief of manisch zijn en belangrijke omgevingsfiguren. Zowel mensen die op ambulante basis komen als mensen die opgenomen zijn of in dagtherapie komen, mogen deelnemen.
Aan de inschrijving gaat een kennismakingsgesprek vooraf waarbij meer uitleg wordt gegeven en plaats wordt gemaakt voor specifieke verwachtingen.

De reeks psycho-educatie kost 90 euro voor ambulante patiënten (voor opgenomen patiënten is dit begrepen  in de ligdagprijs). In deze prijs zitten de intake, de sessies voor patiënten en familieleden, evenals het cursusmateriaal vervat. De sessies worden gegeven door twee psychologen, twee verpleegkundigen en een psychiater.

De reeks gaat door op dinsdagnamiddagen van 13.30 tot 15.00u, één reeks per jaar gaat door op maandagavonden tussen 19.30 en 21.30u (najaar).

Contactpersoon:
Tania Jacobs, klinisch psychologe, gedragstherapeute, 013/380511 of Tania.jacobs@sad.be
Ingrid Daems, klinisch psychologe, 013/380511 of Ingrid.daems@sad.be