Trajectbegeleiding

Naast het aanbieden van een zinvolle, actieve dagbesteding via het dagactiviteitencentrum Ak’Cent, wordt activering ook ruimer opgenomen. Deze facetten behelzen de peilers ontmoeting, vrije tijd, vorming en arbeid. Via individuele trajectbegeleiding wordt een essentiële bijdrage geleverd in de sociale inclusie van de doelgroep in de regio.


De inhoud van de individuele trajectbegeleiding kan bestaan uit:
- vrijetijdsinvulling en ontmoeting
- gestructureerde dagbezigheid
- extra ondersteuning in het vinden of behouden van een activiteit (job), het kan hierbij gaan over vrijwilligerswerk tot een bezoldigde tewerkstelling en alle vormen hiertussen
- volgen van een aangepaste opleiding, vorming.


Hoe maakt u een afspraak voor trajectbegeleiding?