Opname, verblijf en ontslag

 

Opname

Opnames gebeuren best na verwijzing door een huisarts, onze psychiaters of een ziekenhuis.
Het is soms wenselijk dat familie of anderen u begeleiden bij de opname.

U meldt zich aan op het afgesproken uur aan de algemene onthaalbalie van het ziekenhuis (Vestenstraat).
De opnameverantwoordelijke, of bij haar afwezigheid de onthaalbediende, zal u verdere informatie verstrekken en uw hospitalisatie administratief verwerken. Aansluitend zal u begeleid worden naar de zorgafdeling waar u kennis kan maken met het verzorgend team. U zal er ook verder wegwijs gemaakt worden.

U krijgt tijdens dit opnameproces een welkomstbrochure. Hierin vindt u alle belangrijke informatie terug over het verloop van uw opname. Aarzel niet om vragen te stellen; de hulpverleners zullen u graag te woord staan.

Iedere persoon die (volledig of partieel) gehospitaliseerd wordt, wordt toegewezen aan één van onze vier zorgafdelingen, namelijk St-Jan, St-Godelieve, St-Andries of St-Elisabeth. Elke zorgafdeling is opgedeeld in diverse leefgroepen. Deze toewijzing aan een zorgafdeling en leefgroep is voor een groot deel afhankelijk van de aard van uw problemen, de doelstellingen van uw opname en de voorgestelde behandeling.

Openingsuren van de onthaalbalie:
    werkdagen van 07u45 tot 21u00
    weekend- en feestdagen van 8u45 tot 21u00