Psychotherapeutisch dagcentrum

Het psychotherapeutisch dagcentrum is een drempelverlagend initiatief waarbij met een aanbod van verschillende therapiemogelijkheden gewerkt wordt aan het behandelingsproces. Er wordt binnen een psycho- en sociotherapeutisch kader een werkomgeving van tijdelijke duur gecreëerd met het oog op het bevorderen van de persoonlijke groei, het herstellen van het interpersoonlijk functioneren en het opnieuw verbeteren van vaardigheden rond werk, relaties, gezin, vrije tijd, het verhogen van het probleemoplossend vermogen, ...

Hoe maakt u een afspraak voor een dagverblijf?