Psychiaters

De kern van het medisch departement wordt gevormd door de leden van de medische staf. Dit medisch kader van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael bestaat uit 6 psychiaters en een aantal somatische artsen.  Daarnaast wordt jaarlijks het medisch team versterkt door een assistent-psychiater in opleiding.
Elke psychiater is in de eerste plaats een generalist en bijgevolg vertrouwd met de diverse pathologieën. Daarnaast heeft elke psychiater een specifieke en specialistische expertise opgebouwd rond welbepaalde pathologieën en/of behandelwijzen (bv met betrekking tot stemmingsstoonissen, gerontopsychiatrie, rehabilitatie, …).
Door hun betrokkenheid in zowel het intra- als extramurale zorgaanbod, garanderen zij een behandelings- en zorgcontinuïteit op lange termijn.
Alle artsen zijn geconventioneerd volgens de RIZIV-modaliteiten en geaccrediteerd.

 

Dr. Wim Simons
     Hoofdarts
     Behandelend psychiater op de afdeling Sint-Jan
     Beleidsarts, Cluster Acute Psychiatrie
     Algemene ambulante consultaties


Dr. Eric Verhaeghen
     Ambulant consulterend psychiater


Dr. Firmin Janssen
     Ambulant consulterend psychiater


Dr. Wim Van Daele
     Behandelend psychiater op de afdelingen St-Jan, St-Godelieve en St-Elisabeth
     Ambulante consultaties


Dr. Katrin Goedseels
     Voorzitter Medische Raad
     Beleidsarts Cluster Ouderenpsychiatrie
     Behandelend psychiater op de afdeling St-Elisabeth
     Algemene ambulante consultaties
     Ambulant consulterend psychiater aan het gerontopsychiatrisch diagnosecentrum De Veste


Dr. Ann Verhaeghen
     Ondervoorzitter Medische Raad
     Beleidsarts Cluster Rehabilitatie psychiatrie
     Behandelend psychiater op de afdelingen St-Andries en St-Godelieve 
     Algemene ambulante consultaties


Dr. Ivica Holjevac
     Behandelend psychiater op de afdeling St. Jan en psychotherapeutisch dagcentrum
     Algemene ambulante consultaties 

Dr. Aagje Archie
     Behandelend psychiater op de adeling St. Jan en St. Godelieve
     Algemene ambulante consultaties

Somatische artsen
     Dr. Andriessen 
     Dr. Vanooteghem
     Dr. Dirickx