Assertiviteit

De assertiviteitstraining is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het opkomen voor hun eigen mening en rechten op een adequate manier. Vaak uiten ze hun mening niet om conflicten uit de weg te gaan of reageren ze te fel omdat hun emoties de bovenhand nemen. Tijdens de assertiviteitstraining leer je op te komen voor jezelf op een manier waarbij je de gesprekspartner duidelijk maakt wat je wil op een sociaal vaardige manier. In de sessies wordt stilgestaan bij situaties waarin het moeilijk is om assertief te reageren en wordt deze vaardigheid ingeoefend. Ook huiswerkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de training: de aangeleerde vaardigheden in je eigen leefwereld oefenen. Tijdens de eerste sessie wordt psycho-educatief gewerkt (verschillende aspecten van assertiviteit worden belicht); de volgende sessies worden situaties ingeoefend.

Deze groep staat open voor mensen die op ambulante basis komen, alsook voor mensen die opgenomen zijn of in dagtherapie komen.  Aan de inschrijving gaat een kennismakingsgesprek vooraf waarbij meer uitleg wordt gegeven en plaats wordt gemaakt voor eigen verwachtingen. Mensen kunnen zich op elk moment inschrijven, komen dan op een lijst en worden uitgenodigd zodra de groep start. De reeks bestaat uit 7 wekelijkse sessies van anderhalf uur.

Deelname aan de reeks kost 105 euro voor ambulante patiënten (voor opgenomen patiënten is dit opgenomen in de ligdagprijs).

Contactpersoon: Griet Peeters, klinisch psychologe en systeemtherapeute, 013/380511, Griet.peeters@sad.be


Hoe maakt u een afspraak voor een therapiesessie?