Psychose

Binnen de psycho-educatie voor mensen met een psychose en hun  familieleden hebben we een aanbod dat enkel geldt voor opgenomen patiënten (metacognitieve training) alsook voor opgenomen patiënten en mensen in nazorg of vanuit de ambulante zorg (de overige groepen).

De groepen worden telkens georganiseerd zodra er voldoende kandidaten zijn. Aan de inschrijving gaat een kennismakingsgesprek vooraf waarbij meer uitleg wordt gegeven en plaats wordt gemaakt voor specifieke verwachtingen. Mensen kunnen zich op elk moment inschrijven, komen dan op een lijst en worden uitgenodigd zodra de groep start.


Psycho-educatie voor mensen met een psychose.
Het gaat om een gesloten groep  waar mensen  met een psychose gedurende  7 sessies samen zitten om over relevante onderwerpen informatie te krijgen en hierover van gedachten te wisselen. Deze psycho-educatie gaat twee maal per jaar samen, wanneer er voldoende kandidaten zijn. De kostprijs voor ambulante patiënten bedraagt 105 euro (voor opgenomen patiënten is dit begrepen in de ligdagprijs)

De sessies hebben  volgende inhoud : 
sessie 1: Inleiding en kennismaking
sessie 2: Symptomen van een psychose
sessie 3: Positieve en negatieve symptomen, oorzaak psychose
sessie 4: Het verloop en de bepalende factoren van de ziekte
sessie 5: Het stress-kwetsbaarheidsmodel
sessie 6: Behandeling en medicatie: Dr. Janssen
sessie 7: Hervalpreventie en behandeling van psychose

Begeleiding : Rita en Sanne (psychiatrisch  verpleegkundigen )


Psycho-educatie voor familieleden van mensen met een psychose.
Het gaat om een reeks van 6  informatiesessies, gebaseerd op INFOP ( informatiebrochure van de Belgische Liga voor Schizofrenie en Similes ) , waar naast informatie over psychose (waarbij telkens een deskundige wordt uitgenodigd) ook veel ruimte voorzien is voor de interactie tussen familieleden. Bijkomend wordt ook aandacht gegeven aan de initiatieven rond werk, wonen en psychiatrische thuiszorg. Deze reeks gaat één maal per jaar door op een weekavond. De groep start van zodra er voldoende deelnemers zijn. De kostprijs bedraagt 90 euro voor familieleden van niet-opgenomen patiënten, voor familie van opgenomen patiënten is dit begrepen in de ligdagprijs.

Begeleiding : Rita en Sanne  (psychiatrisch verpleegkundigen )


COMPAS
Nu en dan wordt ook een vaardigheidstraining opgezet voor familieleden van mensen met een psychose, die de informatiesessies reeds kregen. Hierin wordt verder ingegaan op mogelijke manieren om met een familielid met een psychose om te gaan, goeie zorg voor zichzelf, en het verwerken van wat deze ziekte teweeg brengt in een gezin.
Deelname aan de reeks van 10 sessies kost 150 euro voor familieleden van niet-opgenomen patiënten; voor familie van opgenomen patiënten is dit begrepen in de ligdagprijs.

Begeleiding : Rita  (psychiatrisch verpleegkundige ) en Kris ( klinisch psychologe en systeemtherapeute).


Metacognitieve training of denken over denken .
Dit is een uitgewerkte training, gebaseerd op het werk van  S. Moritz en T. Woodward (2008). Deze training gaat uit van de relatie tussen denkstijlen, wanen en psychose.
Centraal staan de denkprocessen die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van allerlei meningen, overtuigingen en psychotische denkbeelden. Er wordt gekeken naar de uitvergroting van normale denkstijlen en hoe dit kan leiden tot problemen en zelfs tot waanvorming. Dit alles gebeurt op een speelse manier.
Het gaat over attributiestijl, springen naar conclusies, veranderen van overtuiging, zich kunnen inleven, geheugen, en eigenwaarde en stemming. 

Begeleiding: Ingrid Adriaens, ergotherapeute

Contactpersonen voor alle modules :
Rita Dekrem, psychiatrisch verpleegkundige


Kris Pieters, klinisch psychologe en systeemtherapeute, 013/380511 of Kris.pieters@sad.be


Hoe maakt u een afspraak voor een therapiesessie?