Thuiszorg

De psychiatrische thuisbegeleiding streeft een kortdurende begeleiding na in het kader van intensieve nazorg of ondersteunende en/of opnamevoorkomende zorg in de thuissituatie. Zodoende wordt hulp, ondersteuning en dienstverlening geboden aan personen die in hun natuurlijk thuismilieu verblijven met psychische problemen en/of een psychiatrische stoornis.

Het huidige aanbod is meervoudig en divers:
- Adviesfunctie: het aanbieden van een psychiatrisch-verpleegkundige expertise aan de reguliere thuiszorg.
- Zorgcoördinatie en zorgbemiddeling: het netwerk van de cliënt wordt in kaart gebracht in functie van het optimaliseren van de samenwerking met de partners uit de reguliere thuiszorg, de mantelzorg en de andere zorgpartners.
- Begeleiding aan huis: detecteren en opvangen van leemtes in de begeleiding. De begeleiding heeft een ondersteunend en  tijdelijk karakter i.f.v. de zorgbehoefte van de cliënt en zijn omgeving.


Hoe maakt u een afspraak voor thuiszorg?