Urgentie

Voor dringende psychiatrische hulpverlening kunnen verwijzers dag en nacht terecht bij de psychiater van wacht. Contact opnemen kan via het centraal telefoonnummer 013 380511.

Overdag kan u ook rechtstreeks contact opnemen met de psychiater van uw keuze. Is die psychiater op dat ogenblik niet beschikbaar, dan kan u bij het medisch secretariaat een boodschap nalaten (013 380580). De arts belt u dan zo spoedig mogelijk terug.
Is uw vraag dringend, dan verbindt het medisch secretariaat u meteen door met de psychiater van wacht.