Volwassenen

Klinische psychiatrie

Binnen de klinische psychiatrie richt men zich op de opname, observatie en behandeling op korte en middellange termijn van volwassenen met zeer gedifferentieerde psychiatrische problematieken en ziektebeelden.
De vraagstelling van de patiënt vertrekt in vele gevallen van een niet vooraf aangemelde crisissituatie die vraagt om symptoomstabilisatie en brede communicatie met verwijzers en patiëntensysteem.
Een multidisciplinair team zorgt via diverse observatie- en behandelleefgroepen voor een laagdrempelige en gepersonaliseerde behandeling in een onthalend verblijfskader, in groep of individueel, waarbij het belang van het betrekken van de naaste omgeving van de patiënt bij de behandeling, zowel op motivationeel als informatief vlak, steeds meer aan belang wint.

Hoe maakt u een afspraak voor een hospitalisatie?


Rehabilitatie

Het rehabilitatieaanbod richt zich naar opname, behandeling en rehabilitatie van mensen met een ernstige psychiatrische en/of psychosociale problematiek, waarbij er meestal een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis aanwezig is.
Enerzijds wordt een rehabilitatiebehandelingsmodel gehanteerd dat uitgaat van blijvende beperkingen, de noodzaak het verlies van functies te verwerken, het trainen van intacte functies en het zo nodig overnemen van uitgevallen functies, met veel aandacht voor het resocialisatieaspect, rekening houdend met de wensen, de mogelijkheden en de beperkingen van de patiënt.
Anderzijds wordt er voor de eerder chronische en therapieresistente patiënten zeer veel gewerkt met duidelijke en concrete afspraken binnen een helder afgelijnd gestructureerd kader, zowel afdelingsgericht als individueel. Hierdoor wordt evenwicht tussen rust, duidelijkheid en (re-)activiteit nagestreefd, gericht op de realisatie van een geruststellend en veilig gevoel bij de patiënt.

Hoe maakt u een afspraak voor een hospitalisatie?