Ouderen in hun natuurlijk milieu met ernstige en langdurige stemmings- en angststoornissen

Doelgroep
Dit project richt zich tot thuisverblijvende ouderen (60+), met stemmings- & angststoornissen.
Het kan gaan om:
- ouderen met een reeds bestaande psychische problematiek
- ouderen bij wie zich een psychische problematiek ontwikkelt.

Doel
Het doel is gezamenlijk een zorgcircuit uitwerken, naar alle levensdomeinen toe, voor thuisverblijvende ouderen en hun omgeving. 
Dit gebeurt via een zorgoverleg, waarin de betrokken hulpverleners samengebracht worden en van waaruit alle deelaspecten gecoördineerd worden. 
Op die manier kan er gewerkt worden aan zorg op maat, continuïteit van de zorg en aan het op elkaar afstemmen van de hulpverleners.
Bijkomend kan het project er ook voor zorgen dat het taboe rond de geestelijke gezondheidszorg wat meer doorbroken wordt.

Organisatie van de samenwerking
- vaststelling van de problematiek bij de oudere, ook door niet-hulpverleners
- vragen naar de bereidheid van de oudere en/of zijn omgeving om in het project te stappen
- melding van de hulpvraag aan de partners en/of de inhoudelijke coördinator
- beslissing van toelating tot het project, door de partners
- terugkoppeling naar de oudere en/of zijn omgeving
- organisatie van het zorgoverleg (minstens 3/jaar, met bijkomend overleg via diverse communicatiemiddelen), in de eigen regio, met de betrokken hulpverleners of de partners

Vergoeding
Dit project is goedgekeurd en gesubsidieerd door het RIZIV.