Sociale psychiatrie Hageland volwassenen

MultiDisciplinair Overleg voor personen met een PSYchiatrische problematiek

Steeds meer doen zich complexe thuiszorgsituaties voor. Hierbij worden vaak verschillende zorg- en hulpverleners ingeschakeld. In dergelijke situaties is een goede samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk. 

Het MDO PSY is een multidisciplinair overlegmodel voor cliënten met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek.
Een multisdisciplinair overleg onder de vorm van een rond-de-tafelgesprek kan deze samenwerking optimaliseren. Het doel van dit overleg is de zorg op mekaar af te stemmen in functie van de noden en verwachtingen van de cliënt.

De afspraken gemaakt tijdens het overleg worden weergegeven in het elektronisch zorgplan. Dankzij dit elektronisch zorgplan is beveiligde communicatie mogelijk en krijgen de gebruikers permanente toegang tot de zorgplannen waarbij zij betrokken zijn.

Situering
In 2007 werden - in het kader van zorgvernieuwing - diverse 'therapeutische projecten' opgestart ten behoeve van personen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek. Het doel is om per cliënt een behandelplan uit te werken én op te volgen via de organisatie van zorgoverleg met de cliënt, eventuele naaste betrokkenen en alle bij de cliënt betrokken hulpverleners.

Vanaf 1 april 2012 zijn deze projecten structureel ingebed in de RIZIV-regelgeving en werden ze herdoopt tot 'MDO PSY'. Vanuit St. Annendael wordt overleg georganiseerd binnen MDO PSY voor de regio Noord-Hageland.

Procedure

Aanvraag
Elke hulp- of zorgverlener rechtstreeks betrokken bij de zorg voor een cliënt met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek kan een multidisciplinair overleg aanvragen indien er nood is aan afstemming van de zorg tussen minstens 3 verschillende disciplines (waarvan min. 1 GGZ en min. 1 eerste lijnsdienst). Hiervoor dient de aanvrager het aanvraagformulier in te vullen en dit te bezorgen aan een overlegorganisator in overeenstemming met de regio en doelgroep van de cliënt. Wanneer de overlegorganisator over het aanvraagformulier beschikt zal deze contact opnemen met de aanvrager, een overleg organiseren en de aanvraag registeren in het e-zorgplan (www.e-zorgplan.be). De cliënt, de betrokken mantelzorgers en de zorg- en hulpverleners worden door de overlegorganisator uitgenodigd.

Het zorgoverleg
Het multidisciplinair overleg wordt georganiseerd en gemodereerd door de overlegorganisator. Tijdens het overleg wordt de zorgbemiddelaar aangeduid. De zorgbemiddelaar staat het dichtste bij de cliënt en toetst de taakafspraken aan diens noden en verwachtingen. Hij/zij stelt het begeleidingsplan op en fungeert als aanspreekpersoon voor de verschillende mantelzorgers, zorg- en hulpverleners.

Na het overleg
De zorgbemiddelaar bezorgt het begeleidingsplan aan de overlegorganisator, die het in het e-zorgplan plaatst. De zorgbemiddelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de opvolging van het begeleidingsplan. De overlegorganisator doet de administratieven opvolging ten aanzien van SEL GOAL, die, indien aan alle voorwaarden werd voldaan, de deelnemende diensten zal vergoeden.

Praktisch
Hulpverleners, familie en/of cliënten kunnen telefonisch contact opnemen tijdens de kantooruren.

Meer weten
Meer informatie, en ook een lijst met de overlegorganisatoren (per regio en per doelgroep), is terug te vinden op www.selgoal.be


MultiDisciplinair Overleg voor personen met een PSYchiatrische problematiek

Steeds meer doen zich complexe thuiszorgsituaties voor. Hierbij worden vaak verschillende zorg- en hulpverleners ingeschakeld. In dergelijke situaties is een goede samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk.

Het MDO PSY is een multidisciplinair overlegmodel voor cliënten met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek.

Een multisdisciplinair overleg onder de vorm van een rond-de-tafelgesprek kan deze samenwerking optimaliseren. Het doel van dit overleg is de zorg op mekaar af te stemmen in functie van de noden en verwachtingen van de cliënt.


De afspraken gemaakt tijdens het overleg worden weergegeven in het elektronisch zorgplan. Dankzij dit elektronisch zorgplan is beveiligde communicatie mogelijk en krijgen de gebruikers permanente toegang tot de zorgplannen waarbij zij betrokken zijn.

Situering
In 2007 werden - in het kader van zorgvernieuwing - diverse 'therapeutische projecten' opgestart ten behoeve van personen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek. Het doel is om per cliënt een behandelplan uit te werken én op te volgen via de organisatie van zorgoverleg met de cliënt, eventuele naaste betrokkenen en alle bij de cliënt betrokken hulpverleners.


Vanaf 1 april 2012 zijn deze projecten structureel ingebed in de RIZIV-regelgeving en werden ze herdoopt tot 'MDO PSY'. Vanuit St. Annendael wordt overleg georganiseerd binnen MDO PSY voor de regio Noord-Hageland.

Procedure

Aanvraag
Elke hulp- of zorgverlener rechtstreeks betrokken bij de zorg voor een cliënt met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek kan een multidisciplinair overleg aanvragen indien er nood is aan afstemming van de zorg tussen minstens 3 verschillende disciplines (waarvan min. 1 GGZ en min. 1 eerste lijnsdienst). Hiervoor dient de aanvrager het aanvraagformulier in te vullen en dit te bezorgen aan een overlegorganisator in overeenstemming met de regio en doelgroep van de cliënt. Wanneer de overlegorganisator over het aanvraagformulier beschikt zal deze contact opnemen met de aanvrager, een overleg organiseren en de aanvraag registeren in het e-zorgplan (www.e-zorgplan.be). De cliënt, de betrokken mantelzorgers en de zorg- en hulpverleners worden door de overlegorganisator uitgenodigd.

Het zorgoverleg
Het multidisciplinair overleg wordt georganiseerd en gemodereerd door de overlegorganisator. Tijdens het overleg wordt de zorgbemiddelaar aangeduid. De zorgbemiddelaar staat het dichtste bij de cliënt en toetst de taakafspraken aan diens noden en verwachtingen. Hij/zij stelt het begeleidingsplan op en fungeert als aanspreekpersoon voor de verschillende mantelzorgers, zorg- en hulpverleners.

Na het overleg
D
e zorgbemiddelaar bezorgt het begeleidingsplan aan de overlegorganisator, die het in het e-zorgplan plaatst. De zorgbemiddelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de opvolging van het begeleidingsplan. De overlegorganisator doet de administratieven opvolging ten aanzien van SEL GOAL, die, indien aan alle voorwaarden werd voldaan, de deelnemende diensten zal vergoeden.

Praktisch
Hulpverleners, familie en/of cliënten kunnen telefonisch contact opnemen tijdens de kantooruren.

Meer weten
Meer informatie, en ook een lijst met de overlegorganisatoren (per regio en per doelgroep), is terug te vinden op www.selgoal.be