Psychotherapie: Client-centered

Tijdens een cliëntgerichte psychotherapie gaat de therapeut samen met u op zoek naar wat u belemmert om te zijn zoals u zou willen zijn, of te accepteren hoe u bent. De houding van de cliëntgerichte psychotherapeut hierbij bestaat uit 3 elementen: empathie, acceptatie en echtheid. De therapeut leeft zich zo goed mogelijk in, accepteert de cliënt zoals hij is (zonder te veroordelen en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen) en is in contact met zijn eigen gevoelens. Deze elementen zorgen voor een veilig klimaat waarin de cliënt zich verder kan ontwikkelen en kan exploreren wat de betekenis is van de klachten die de cliënt op dat moment ervaart. Door het in beweging brengen van de processen van denken, voelen en handelen zal de individuele ontwikkeling kunnen vervolgen en kan u uw eigen oplossingen en waarden (her)vinden. De therapeut zal inspelen op alles wat het proces van (zelf)onderzoek en ervaren kan stimuleren. Hoe de therapie precies zal verlopen is niet precies te voorspellen, omdat het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en therapeut. In de loop van de therapie gaat u niet alleen lastige maar ook sterke kanten van uzelf gaan (h)erkennen waarbij niet alleen beperkingen maar ook eigen mogelijkheden tot uiting komen en u leert hoe u beter met moeilijke omstandigheden in uw leven kan omgaan.