Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael

 

Even voorstellen

Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael is een moderne voorziening met 168 bedden en plaatsen, ambulante consultatiediensten en een uitgebreid extramuraal psychiatrisch zorgnetwerk. Als enig ziekenhuis met een psychiatrisch aanbod in een straal van 20 kilometer rond Diest, wordt een bijzondere provinciegrensoverschrijdende rol opgenomen als regionaal tweedelijnscentrum. Haar kleinschalig karakter staat garant voor een open sfeer en toegankelijk aanbod.

Het streven naar een zorg op maat voor elke patiënt heeft geleid tot een steeds ruimer en gevarieerder dienstverleningsaanbod met een toenemende zorgcomplexiteit. Deze versnippering van het zorgaanbod doet subspecialisatie en vernieuwing hand in hand gaan.

In elk van de 17 verschillende intramurale leefgroepen, verdeeld over 4 zorgeenheden, worden specifieke specialistische (para) medische, therapeutische en verpleegkundige accenten gelegd.

De beperkte schaalgrootte staat garant voor een uitgesproken patiëntgedreven zorgorganisatie. Voor bijna elke psychiatrische pathologie is een gespecialiseerd zorgaanbod beschikbaar. Participatie aan diverse pilootprojecten is een expliciete keuze om de zorgvernieuwing in stand te houden.

Het ziekenhuis heeft met het project ‘Te Gek!?’ uitdrukkelijk gekozen voor het streven naar een positieve beeldvorming over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg.