Stage-voorwaarden

Alle aanvragen voor stages zijn welkom. We bekijken telkens of we de garantie kunnen bieden voor een positieve en correcte begeleiding.


Aanvragen kunnen via email doorgestuurd worden naar de verantwoordelijke van de campus waarvoor geopteerd wordt.