Klachtendienst

Wij proberen een aangename omgeving te creëren voor onze bewoners en hun familie. De kwaliteit van de verzorging stellen wij dan ook voorop.
Daarom staan wij ook steeds open voor uw opmerkingen en/of suggesties. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

Hoe kan u een opmerking of klacht indienen?

     Elke opmerking of klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden meegedeeld.

     Mondeling
     U kan bij elk personeelslid terecht om uw opmerking of klacht te uiten. Deze geeft die op zijn/haar beurt door aan de
     sociale dienst, die de verdere opvolging ervan op zich neemt.

     Schriftelijk
     U kan uw opmerkingen steeds noteren op een daartoe bestemde meldingsfiche. Deze fiches kan u terugvinden in
     de inkomhal bij de meldingsbus.
     Elke opmerking wordt door ons behandeld.


Hoe gebeurt de opvolging van een opmerking/klacht?

     De coördinatie hiervan gebeurt door de sociale dienst. Deze brengt ook de directie op de hoogte van de
     opmerking/klacht.

     Wij houden u uiteraard op de hoogte van de stappen die wij ondernemen om onze dienstverlening te verbeteren.
     Na een aantal weken evalueren wij of de dienstverlening opnieuw aan uw verwachtingen voldoet.

Wij hopen op die manier steeds verder te kunnen werken aan een hoogstaande kwaliteit van zorg en algemene tevredenheid in onze woonzorgcentra.