De vzw als werkgever

De vzw als werkgever: waar kies je bij ons voor ?

De vzw Sint-Annendael Grauwzusters stelt zich tot doel een motiverende en aangename werksfeer te creëren voor haar medewerkers. Binnen dit kader biedt de vzw tal van interessante arbeidsvoorwaarden aan al haar werknemers.

Organisatiecultuur
Wij hechten veel belang aan een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd. Medewerkers dienen zich OK te voelen in hun vel en thuis op de werkplek. Andere sterke punten:

- Een doorgedreven ontwikkelingsproces van de medewerkers via bijscholing, vorming en intervisie.
- Een gericht ontplooiingsbeleid met horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden en mutatiemogelijkheden.
- Een bedrijfscultuur met korte communicatielijnen, veel plaats voor eigen initiatief, een grote betrokkenheid en bovenal een expliciete multidisciplinaire overlegcultuur.
- Een aangenaam en motiverend werkklimaat, en een gezellige en vertrouwde omgeving waar je je vlug thuis voelt.

De VZW Sint Annendael Grauwzusters is een financieel gezonde organisatie, stabiel en voortdurend aan het werk om zich te vernieuwen, zowel in aanpak als in gebouwen.  

Contractvorm
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur waar mogelijk

Loonelementen
Barema’s O.B.B. / baremieke anciënniteitsverhogingen / indexaties
Gratis hospitalisatieverzekering (mits betaling mogelijks uit te breiden naar andere gezinsleden)

Haard- en standplaatsvergoeding
Dubbel vakantiegeld (begin juni)
Attractiviteitspremie (begin december)
Eindejaarspremie (december)
Toeslagen voor buitengewone prestaties
   Weekdag: overdag (+0%) / 's avonds (+20%) / 's nachts (+35%)
   Zaterdag: overdag (+26%) / 's nachts (+35%)
   Zon- en feestdag: overdag (+56%) / 's nachts (+56%)
   Onderbroken diensten (+50%)
Premies voor verpleegkundigen met bijzondere beroepstitels
Overname aantal jaren nuttige/relevante ervaring voor baremieke anciënniteit
Vergoeding voor woon-werk verkeer
Suplementaire fietsvergoeding van 0,23€/km
Vergoedingen voor dienstverplaatsingen
Gratis omniumverzekering voor dienstverplaatsingen
Vergoeding voor wachtdienst
Supplementaire verzekering bovenop wettelijke minima (arbeidsongevallen)

Verlofregelingen
20 wettelijke vakantiedagen
4 (pz) of 3 (wzc) extra vakantiedagen
10 wettelijke feestdagen
Extra legale vakantiedag voor 11 juli
Anciënniteitsverlof (1 dag per 5 jaar dienst, maximaal 2) (pz)
Jeugdvakantieregeling voor schoolverlaters
Arbeidsduurvrijstelling vanaf 45 of vanaf 50 jaar (onder wettelijke voorwaarden)
Toekenning van onbetaald verlof aan werknemers die slechts recht hebben op minder dan 20 dagen betaald verlof
Ondernemings-CAO dewelke CAO 77bis mbt “het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking” verder uitbreidt, zowel in tijd als in aantal gerechtigden

Werkregeling: uurroosters
Flexibele tewerkstelling mbt jobtime
Werkplanning: uurroosteropmaak met grote inspraak van de werknemers of via terugkerende roulementen
Streven naar geen onderbroken diensten
Flexibele inzet waar mogelijk om maximaal werk en privaat leven op elkaar af te stemmen
Algemene waak voor verpleegafdelingen / mobiele equipe

Overige voordelen
Fietsenstallingen
Gratis griepvaccin
Moederschapsbeleid
Nieuwjaarsreceptie
2-jaarlijks personeelsfeest
Korting bij handelszaken

Attentiebeleid
Jaarlijkse nieuwjaarsattentie
Jaarlijkse attentie op de dag van de vzw
Extra event (en geschenk) voor jubilarissen (25 jaar dienst)
Attenties met Pasen en Kerstmis

Sociaal beleid
Onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers
Werkzekerheid op verschillende diensten

Vormingsbeleid
Studiefaciliteiten
Intern opleidingsaanbod
Tal van externe bijscholingsmogelijkheden
Betaald educatief verlof
Ondernemings-CAO met garanties voor gelijke berechtiging bij toekenning educatief verlof
Mogelijkheid tot combinatie van deeltijds werken en deeltijds studeren